- PJUUR® streeft naar essentiële kwaliteit en evenwicht. - 

- Onze oplossingen verminderen de aanwezigheid van architecturale, maar waardevolle functies door ze te harmoniseren met de omgeving. - 

- Ze combineren functie en gebruiksgemak met (visueel) comfort. -

MILIEU

PJUUR® streeft naar een optimaal evenwicht tussen nieuwe en gerecycleerde grondstoffen. Tijdens het productieproces houden we rekening met de milieu-impact van elk onderdeel, materiaal, proces en behandelingsmethode. Ons proces wordt voortdurend gecontroleerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd tijdens de ontwikkeling, de productieketen en de logistieke processen.  We hebben een netwerk van lokale leveranciers en waar mogelijk streven we ernaar om lokaal te produceren.


REDUCE - REUSE - RECYCLE

PJUUR® engageert zich om enkel primaire of gerecycleerde materialen te gebruiken die voldoen aan de criteria van de bestaande recyclagekanalen. Zelfs in gevallen waar de meest inventieve oplossingen geen optimale situatie kunnen creëren, kiest PJUUR® ervoor enkel materialen te gebruiken die gemakkelijk kunnen worden opgesplitst en gerecycleerd.CRADLE-TO-CRADLE

Aangezien ons gipscomposiet voornamelijk bestaat uit natuurlijk calciumsulfaatdihydraat, kunnen onze producten worden verwerkt en hergebruikt in de keten van bestaande recyclinginstallaties om opnieuw te worden opgenomen in materiaalstromen voor de productie van gipsplaten, gipsproducten en/of andere bouwmaterialen. 100% cradle-to-cradle!

 


COMMITMENT

Als onderdeel van ons engagement om de planeet en haar rijkdommen te beschermen voor toekomstige generaties, verbindt PJUUR® zich ertoe om minstens 2% van haar jaarlijkse netto-inkomsten te schenken aan een lokale milieubeschermingsorganisatie.