Technologie


Uniek in zijn soort biedt PJUUR® 2 installatiemogelijkheden aan voor elke functie om een naadloze integratie te vergemakkelijken. Dit voor zowel droogbouwsystemen (Pleisterplaat en Gyproc)  als pleisterwerk op baksteen, snelbouwsteen of beton. Deze 2 types worden éénduidig doorheen de artikelcodes doorgetrokken:  HW of ST.

- HW -


Inbouwframes voor gipsplaatsystemen, geïnstalleerd volgens gipsplaatpanelen van 12,5mm dikte.


- ST -


Inbouwframes voor baksteen, snelbouwsteen of beton, die afgewerkt worden met een pleisterlaag van 6mm

Materiaal


Bij de technische ontwikkeling van het productgamma werden alle aspecten in overweging genomen om een "step-by-step en easy-to-install solution" te bieden. PJUUR® ontwikkelde gedurende 2 jaar  aan een eigen materiaalsamenstelling die voornamelijk bestaat uit natuurlijk gips (CaSO4-2H2O / calciumsulfaatdihydraat) en andere volledig natuurlijke additieven. Na diverse labotesten heeft dit geresulteerd in een uniek, hoogwaardig en zéér sterke materiaalcomposiet.

Metalen en/of aluminium frames hebben een exponentieel grotere uitzettingscoëfficiënt ten opzichte van pleisterwerk. Deze vereisen een 2K- en glasvezel afwerking om barsten en scheuren te "beperken". Bijgevolg zijn deze niet af te werken volgens de standaard pleisterwerk-procedés.

Frames vervaardigt uit kunststoffen (bv: PA of Polyurethaan, al dan niet met Aluminium(tri)hydroxide gevuld), vertonen een ander thermisch gedrag ten opzichte van pleisterwerk. Deze gaan op relatief korte termijn zwellen (opname van vocht in de structuur) of krimpen ('uitwasemen' van additieven of  chemische degradatie onder invloed van vocht, temperatuur en/of straling). Hierdoor kan een strakke afwerking nooit gegarandeerd blijven en zijn barsten en scheurvorming onvermijdelijk.

Voor PJUUR® was tijdens de ontwikkeling van het materiaal de massadichtheid ( ρ of g/cm³)  en thermische expansie  ( γ of 10−3m3/m3 K−1 = volumetrische uitzettingscoëfficiënt) een conditio sine qua non: De toleranties van ρ en γ  mogen maximaal 0,5% afwijken van deze van calciumsulfaatdihydraat  (= pleisterwerk of pleisterplaat).

Hierdoor resulteert onze materiaalcomopsiet in frames met exacte dezelfde dichtheid en exact hetzelfde thermische gedrag als gipsplaten en/of stucwerk. Bijgevolg kan een perfect afgewerkt en glad resultaat gegarandeerd worden op lange termijn.  Het materiaal is zijdezacht, zeer sterk, hittebestendige, brandveilig, heeft een gelijkaadige drogingskarakteristiek en hechting zoals natuurlijk gips, waardoor het één-op-één verwerkt kan worden in de standaard droogbouwsystemen en stucwerken.